Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3570. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj, stran 8491.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
1. člen
V Pravilniku o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 12/05) se v 2. členu v 4. točki za besedo »Žahenberc« postavi pika, besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rogatec I.« pa se črta.
Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Postaja mejne policije Rogatec, s sedežem v Rogatcu, za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Dobovec,
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Rogatec,
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Rogatec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rajnkovec,
– mejnega prehoda za obmejni promet Rogatec I.«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
2. člen
V 6. členu se v 6. točki za besedo »Senožeti« doda beseda »Videm«, za besedo »Vrh pri Dolskem« pa se dodajo besede »Zaboršt pri Dolu, Zajelše«.
3. člen
V 7. členu se v 1. točki beseda »Zavrču« nadomesti z besedo »Gorišnici«.
V 4. točki se za besedo »Limbuš« doda beseda »Maribor«, besedna zveza »Reka-Pohorje« pa se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 274-2-102/515-05
Ljubljana, dne 22. avgusta 2005.
EVA 2005-1711-0037
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve