Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2005 z dne 2. 9. 2005

Kazalo

3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi, stran 8490.

Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi
1. člen
V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/04) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Priloga 1 velja do 30. junija 2006.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-199/2005
Ljubljana, dne 6. julija 2005.
EVA 2005-2311-0200
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
 
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo
  PRILOGA 1
  Najvišje cene, ki jih plačajo upravičenci z upoštevanjem pomoči
Evropskih skupnosti

  Kategorija 1
  Toplotno obdelano polno mleko pakirano do vključno 1 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 30.25
SIT/l

  Toplotno obdelano polno mleko pakirano nad 1 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 13.25
SIT/l

  Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki
vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano do 0,25 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 34.20
SIT/0.25 l

  Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki
vsebuje najmanj 90% polnega mleka, preračunano na maso pakirano nad 0.25 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 116.10
SIT/l

  Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka –
pakirano lončki do 180 gr
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 17.60
SIT/180 gr

  Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega mleka –
pakirano nad 180 gr
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 100.25
SIT/l

  Kategorija 5
  Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano do 1 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 42.00
SIT/l

  Toplotno obdelano polposneto mleko pakirano nad 1l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 25.00
SIT/l

  Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki
vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano do
0.25 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 37.10
SIT/0.25 l

  Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki
vsebuje najmanj 90% polposnetega mleka, preračunano na maso pakirano nad
0.25 l
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 127.80
SIT/l

  Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega
polposnetega mleka – pakirano lončki do 180 gr
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 19.60
SIT/180 gr

  Polposneti mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega
polposnetega mleka – pakirano nad 180 gr
  Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 112.00
SIT/l