Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, stran 8412.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničevanju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 91. in 93. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02 in 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 20. redni seji dne 19. 8. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01 in 48/02) se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
22.150  Drugo založništvo
52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.210  Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.220  Dejavnost kampov
55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400  Točenje pijač
60.213  Dejavnost žičnic, vlečnic
60.230  Drug kopenski potniški promet
61.200  Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300  Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
     turizmom povezane dejavnosti
70.110  Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.220  Dajanje ladij v najem
74.400  Oglaševanje
74.810  Fotografska dejavnost
74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
80.410  Dejavnost vozniških šol
80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.110  Snemanje filmov in video filmov
92.120  Distribucija filmov in video filmov
92.130  Kinematografska dejavnost
92.200  Radijska in televizijska dejavnost
92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
92.511  Dejavnost knjižnic
92.521  Dejavnost muzejev
92.610  Obratovanje športnih objektov
92.622  Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623  Druge športne dejavnosti
92.720  Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93.050  Druge osebne storitve
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-20/2005-16
Radeče, dne 19. avgusta 2005.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti