Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3540. Spremembe in dopolnitve tarifne priloge kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa za leto 2005, stran 8405.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
T A R I F N E P R I L O G E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost železniškega prometa za leto 2005
(Uradni list RS, št. 69/94)
1. Prvi in drugi stavek 2. točke tarifne priloge se spremenita tako, da se glasita:
»Znesek uskladitve bruto plač iz avgusta 2004 v višini 8.901 SIT, določen na podlagi Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) in Zakona o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04), se s 1. 4. 2005 všteje v osnovno bruto plačo delavca, ki jo določa 188. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa.
Na način iz prejšnjega odstavka se všteje s 1. 8. 2005 v osnovno bruto plačo tudi znesek uskladitve plač iz avgusta 2005 v višini 8.543 SIT.«
2. V točki 3 se vpiše nov znesek minimalne premije 4.595 SIT.
3. Točka 4 se spremeni tako, da se glasi:
»Regres za letni dopust za leto 2005 znaša 70% povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem podatku Statističnega urada Republike Slovenije.«
4. V točki 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Povračilo stroškov za prehrano med delom znaša 1.020 SIT za dneve oziroma 127,50 SIT za uro prisotnosti na delu. Delavcem, ki delajo več kot 8 ur, za vsako uro nad 8 pripada povračilo v višini 128 SIT. Delavcem, ki v pretežni meri opravljajo svoje delo na terenu in se vsakodnevno vračajo v kraj stalnega ali začasnega bivališča, pripada poleg tega še dodatno povračilo za prehrano v višini 23 SIT za vsako uro dela na terenu.«
5. Točka 9 tarifne priloge se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve tarifne priloge h Kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2005 začnejo veljati z dnem podpisa, uporabljajo pa se od 1. 4. 2005 dalje.«
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
Sindikat strojevodij Slovenije
Predsednik
Zlatko Ratej l. r.
 
Sindikat železničarjev
Slovenije
Predsednik
Mirko Antolovič l. r.
 
Sindikat vozovnih
preglednikov Slovenije
Predsednik
Dejan Žolek l. r.
 
Samostojni sindikat
progovnovzdrževalne
dejavnosti Slovenije
Predsednik
Roman Jakopič l. r.
 
Sindikat vzdrževalcev
lokomotiv Moste
Predsednik
Diko Ivanovič l. r.
 
Sindikat železniškega transporta
Slovenije
Predsednik
Jože Pavšek l. r.
 
Sindikat železniškega
prometa Slovenije
Predsednik
Ivan Šenkiš l. r.
 
Sindikat delavcev železniške
dejavnosti Slovenije
Podpredsednik
Drago Sotlar l. r.
 
Sindikat vzdrževalcev
železniških voznih
sredstev Slovenije
Predsednik
Zdravko Skrbiš l. r.
 
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet
mag. Janez Božič l. r.
Te spremembe in dopolnitve k tarifni prilogi kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji spremembe in dopolnitve k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisane v register kolektivnih pogodb z datumom 15. 7. 2005 pod zap. št. 51/12 in št. spisa 02047-8/2005/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti