Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3537. Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti, stran 8403.

A N E K S št. 1
K T A R I F N I P R I L O G I
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 101/04)
1. člen
V Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirnopredelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04) se določilo drugega stavka drugega odstavka 3. točke tarifne priloge nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»(3) Kolikor se ob povečanju osnovnih plač po drugem odstavku 1. točke oziroma drugem odstavku 2. točke te tarifne priloge delavčeva plača za redno delo (brez stimulacije) ne poveča najmanj za znesek, določen skladno z določili 3. in 4. člena dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, to je za 6.126 SIT, delavcu vsak mesec od meseca avgusta 2005 dalje pripada k plači še razlika do navedenega zneska.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in velja do sklenitve nove tarifne priloge.
Ljubljana, dne 11. julija 2005.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno
in papirno-predelovalno
industrijo Slovenije
predsednik UO
Branko Rožič l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
mag. Samo Hribar-Milič l. r.
 
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. oec. l. r.
 
Sindikat papirne
dejavnosti Slovenije
predsednik
Stane Ravnikar l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 11. 8. 2005 pod zap. št. 38/8 in št. spisa 02047-12/2005/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti