Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3536. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, stran 8402.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo (Uradni list RS, št. 9/98, 4/02) ter Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04; v nadaljnjem besedilu: dogovor) pogodbene stranke
– GZS – Združenje kemijske industrije,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kemijo, kot predstavnika delodajalcev in
– ZSSS - KNG – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost kot predstavniki zaposlenih, sklenemo
A N E K S
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
1. člen
V skladu z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 podpisniki določamo enotne usklajevalne zneske za:
I. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 7.000 SIT,
II. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 8.615 SIT,
III. skupino dejavnosti iz 1. in 2. točke tarifne priloge v višini 13.220 SIT.
Ti zneski veljajo za redno delo in za poln delovni čas 174 ur mesečno.
2. člen
Usklajevalni zneski iz 1. člena tega aneksa, se izplačujejo kot poseben dodatek k izplačanim plačam od 1. avgusta 2005 dalje, poleg že dogovorjenih usklajevalnih zneskov za leto 2004. Prvo izplačilo se izvede pri plačah za mesec avgust 2005.
Usklajevalni znesek tega aneksa in znesek iz aneksa za leto 2004 morata biti posebej prikazana v pisnem obračunu plače posameznega zaposlenega in se izplačujeta in tako tudi prikazujeta vse dokler se v kolektivni pogodbi dejavnosti ali podjetniški kolektivni pogodbi ne vključita v sistem plač. Zneska se lahko prikazujeta kot seštevek obeh dodatkov.
3. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 8. 2005 dalje.
Aneks preneha veljati z dnem njegove vključitve v spremenjeno kolektivno pogodbo dejavnosti.
4. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe kolektivne pogodbe dejavnosti.
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
Podpisniki:
 
Predstavnika delodajalcev:
 
GZS – Združenje kemijske industrije
in gumarske industrije
Predsednik upravnega odbora
Marjan Mateta l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije –
Sekcija za kemijo
Predsednik odbora sekcije
Franc Guštin l. r.
 
Predstavniki zaposlenih:
 
ZSSS - Sindikat kemične,
nekovinske in gumarske industrije
Predsednica
Majda Celcer l. r.
 
KNSS Neodvisnost
Predsednik
Drago Vidic l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 28. 7. 2005 pod zap. št. 41/6 in št. spisa 02047-10/2005-2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti