Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3535. Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, stran 8401.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 44/98 in 87/03) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 sklepajo stranke
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije in
kot predstavniki delojemalcev: SSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
A N E K S ŠT. 2
K T A R I F N I P R I L O G I
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije in tarifne priloge k tej pogodbi določamo s tem aneksom način in višino posebnega dodatka k izplačani bruto plači pri pravnih subjektih, za katere se uporablja ta kolektivna pogodba.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se na podlagi pričakovane rasti življenjskih stroškov v letu 2005 bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po kolektivni pogodbi, poveča od 1. avgusta 2005 dalje za 5.600 SIT bruto.
3. člen
Na podlagi rasti produktivnosti dela se izplačani znesek iz 2. člena dodatno poveča od 1. oktobra 2005 dalje v višini bruto 2.000 SIT na delavca.
4. člen
Če so se plače pri posameznem delodajalcu do začetka uporabe tega aneksa v letu 2005 že povečale, a za manj kot je predvideno v 2. in 3. členu tega aneksa, se ob njegovi uveljavitvi izplača le razlika.
5. člen
Posebni dodatki iz 2. in 3. člena tega aneksa in aneksa za leto 2004 se izplačujejo k izplačani bruto plači delavca tako dolgo, dokler se ne vključijo v sistem plač po kolektivni pogodbi dejavnosti.
6. člen
Ta aneks se začne uporabljati naslednji dan po podpisu in se objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
V primeru spora se uporabljajo določila kolektivne pogodbe.
Hrastnik, dne 15. junija 2005.
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev: SSS
– Sindikat kemične, nekovinske in gumarske
industrije Slovenije
Predsednica
Majda Celcer l. r.
 
Predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje za nekovine
Predsednik Upravnega odbora
Marjan Lorger l. r.
 
– Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik
Stojan Binder l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 6. 2005 pod zap. št. 57/3 in št. spisa 02047-7/2004-4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti