Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3529. Pravilnik o vodenju evidence ustanov, stran 8368.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95 in 53/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vodenju evidence ustanov
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidence ustanov, ki vsebuje podatke, pomembne za pravni promet ustanove, zbrane z namenom vpisa v evidenco.
2. člen
Evidenca ustanov je sestavljena iz evidenčne knjige in zbirke listin.
Podatki o ustanovah ter njihove spremembe se vpisujejo v evidenčno knjigo.
Listine, ki so podlaga za vpis, se hranijo v zbirki listin.
Evidenčna knjiga se vodi v obliki informatizirane zbirke podatkov.
3. člen
V evidenco ustanov se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa;
– datum vpisa;
– ime ustanove;
– sedež (izbrani kraj poslovanja) ustanove;
– naslov sedeža;
– ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja;
– namen ustanove, kot ga opredeljuje prvi odstavek 2. člena zakona o ustanovah (v nadaljnjem besedilu: zakon), področje, na katerem ustanova v celoti ali pretežno uresničuje svoj namen, ter opis namena v polni oziroma skrajšani obliki;
– ustanovitveno premoženje;
– datum in številka akta o ustanovitvi;
– datum in številka odločbe o soglasju k aktu o ustanovitvi in organ, pristojen za ustanovo;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča pooblaščenih oseb za zastopanje oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča;
– statusne spremembe in prenehanje;
– opombe (številka in datum sklepa o popravi napak v soglasju k aktu o ustanovitvi in druge opombe, ki se nanašajo na vpisane podatke).
V evidenco ustanov se vpišejo tudi vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco ustanov, ter datum, številka in organ, pristojen za ustanovo, ki je izdal soglasje k spremembi, kadar je po zakonu potrebno soglasje.
4. člen
Če ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ugotovi, da so podatki za vpis ustanove v evidenco ustanov pomanjkljivi, zahteva dopolnitev podatkov od organa, pristojnega za ustanovo, ali ustanove, kadar je po določbah zakona podatke za vpis dolžna posredovati ustanova.
5. člen
O vpisu v evidenco ustanov ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti organ, pristojen za ustanovo, ustanovo ter organizacijo, pooblaščeno za zbiranje in objavljanje podatkov.
6. člen
Podatki se v evidenco ustanov vpisujejo tako, da je možno pregledovanje in izpisovanje vseh vpisanih podatkov, ne glede na to, ali so bili kasneje spremenjeni.
Pregledovanje in izpisovanje osebnih podatkov, ki so spremenjeni, je dopustno le v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vodenju in vsebini evidence ustanov (Uradni list RS, št. 56/96).
Evidenca ustanov, vodena na podlagi določb pravilnika iz prejšnjega odstavka, se vodi kot evidenca ustanov na podlagi tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1322/01-0932-5/2005
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2005-1711-0009
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti