Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005

Kazalo

3526. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Navodila o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, stran 8365.

Na podlagi 76. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 132/04 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
1. člen
V Navodilu o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu RS za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 11/96 in 12/96) se v 3. členu v prvem odstavku v prvi alinei beseda »desetdnevno« nadomesti z besedo »mesečno«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v prvi alinei beseda »desetdnevno« nadomesti z besedo »mesečno«, besedilo »2 dni« pa z besedilom »5 dni«.
V drugi alinei se črta besedilo »polletni pregled stroškov (obr. MF IGR 3) in polletni pregled investicij (obr. MF IGR 4)«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi: "– polletni pregled stroškov (obr. MF IGR 3) in polletni pregled investicij (obr. MF IGR 4) najkasneje 30 dni po zaključku obdobja;"
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta četrta in peta alinea.
3. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek se podatki o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin lahko pošiljajo v elektronski obliki.«
4. člen
V obrazcu Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (obr. MF IGR 1), ki je sestavni del navodila, se III. točka spremeni tako, da se glasi: »III. Mesec: .................. leto: ......................«.
V V. točki se pred prvo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
» – domači:
– tuji:«.
Dosedanja prva in druga alinea postaneta tretja in četrta alinea.
Črtata se VII. in VIII. točka.
Črta se besedilo v oklepaju pod tabelo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2005 dalje.
Št. 471-01-18/2005/2
Ljubljana, dne 18. avgusta 2005.
EVA 2005-1611-0134
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti