Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3525. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje, stran 8362.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
I
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje, ki ga je pod številko projekta 5039/1, junija 2005 izdelal LUZ d.d., Verovškova ulica 64, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt);
2. povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Maribor, številka projekta 2307/00 z dne junij 2005, ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve državnega lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo od 26. avgusta 2005 do 26. septembra 2005 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana;
– v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda, v času uradnih ur;
– v prostorih stare mlekarne v Mostah, Moste 8f, Komenda, ob sredah od 14. do 17. ure.
Javna obravnava bo potekala v torek, 13. septembra 2005, ob 19. uri v prostorih Osnovne šole Komenda Moste, Moste 40, Komenda.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 26. septembra 2005 poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer se pod rubriko ''Zadeva'' navede ključne besede ''DLN za GC Mengeš–Žeje''.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave državnega lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (http://www.gov.si/upr/) ter na krajevno običajen način na lokalni televiziji TV Plus.
Št. 350-08-28/2005-LB
Ljubljana, dne 10. avgusta 2005.
EVA 2005-2511-0210
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti