Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3524. Sklep o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3, stran 8362.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02) je župan Občine Vipava, dne 16. 8. 2005, sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3
I
Župan Občine Vipava odreja javno razgrnitev Osnutka Občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3, ki ga je izdelala družba Ca­strum d. o. o. Ajdovščina, pod št. projekta: 19/2005.
II
Osnutek Občinskega lokacijskega načrta se nanaša na območje, ki vključuje na območju izstopa s hitre ceste Vipava–Razdrto po Prostorskem planu Občine Vipava nepozidano stavbno zemljišče, namenjeno za:
– V1, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 1,9 ha;
– V2, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 5,0 ha;
– V3, proizvodno, obrtno in storitveno cono v površini 1,9 ha.
III
Javna razgrnitev Osnutka Občinskega lokacijskega načrta za proizvodne, obrtne in storitvene cone V1, V2 in V3, ki bo v času uradnih ur na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, v Vipavi, se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Razgrnitev traja 30 dni.
V času razgrnitve Občina Vipava organizira javno obravnavo Osnutka navedenega lokacijskega načrta, ki bo dne 22. 9. 2005 ob 13. uri v prostorih Občine Vipava.
Javnost bo o razgrnitvi in javni obravnavi obveščena tudi na krajevno običajen način.
IV
Pripombe in predloge na javno razgrnjen in javno obravnavan osnutek lahko podajo vsi zainteresirani pisno v Knjigo pripomb ali na Občino Vipava in ustno na zapisnik na javni obravnavi.
V
Župan Občine Vipava v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve sprejme stališče do pripomb in predlogov in ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vipava.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35004-0001/2005
Vipava, dne 16. avgusta 2005.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti