Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3511. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, stran 8342.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sevnica (Uradni list RS, št. 43/00, 91/00, 102/00, 65/03, 114/04 in 53/05) je Občinski svet občine Sevnica na 22. redni seji dne 27. 7. 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica, ki obsega:
– Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98 z dne 25. 9. 1998),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 74/02 z dne 16. 8. 2002) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005).
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica
(uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju Občine Sevnica določajo volilne enote za volitve članov svetov krajevne skupnosti in število članov sveta, ki se volijo po enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Blanca se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno deset članov sveta krajevnih skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Blanca.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselji Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Kladje nad Blanco in Krajna Brda.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Dolnje Brezovo.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Čanje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Boštanj se določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna, Apnenik pri Boštanju in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 8 do 15).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Log.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Lukovec.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja Konjsko, Preska in del naselja Laze pri Boštanju (od hišne številke 1 do 7).
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Križ, Jelovec in Gabrje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Vrh pri Boštanju.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji Jablanica in Novi Grad.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Šmarčna.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. volilna enota obsega naselji Kompolje in Mrtovec.
V 9. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. člen
(črtan)
6. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krmelj se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselji Goveji Dol in Hinjce.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Gabrijele.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja Krmelj (od hišne št. 61 do 111).
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje oziroma del naselja Krmelj (od hišne št. 1 do 60).
V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno deset članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Loka pri Zidanem Mostu.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Račica.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselji Radež in Žirovnica.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselji Čelovnik in Slap.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselji Breg in Šentjur na Polju.
V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji Razbor in Okroglice.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Primož se določi 1 volilna enota, v kateri se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Gornje Orle, Mala Hubajnica, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Znojile pri Studencu.
9. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sevnica se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Ledina, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Metni Vrh (od hišne številke 28 do 38), Podgorica.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Gornje Brezovo, Drožanje, Lončarjev Dol, Metni Vrh (od hišne številke 1 do 27), Žigrski Vrh, Prešna Loka, Žurkov Dol.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Sevnica (Drožanjska cesta, Savska cesta in Kvedrova cesta (od hišne številke 1 do 30), Glavni trg, Pod Vrtačo, Florjanska ulica, Cesta na Grad), Pečje.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Sevnica (Naselje heroja Maroka).
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Sevnica (Prešernova ulica, Kvedrova ulica (od hišne številke 31 do 51), Cankarjeva ulica, Kladnikova ulica, Cesta na Dobravo, Trubarjeva ulica, Trg svobode, Grič, Prvomajska ulica, Ob gozdu, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica, Taborniška ulica, Planinska ulica, Šmarska ulica, Pot na Zajčjo Goro, Stanetova ulica, Hermanova ulica, Ribniki, Majcnova ulica, Gubčeva ulica, Dalmatinova ulica, Bohorska ulica, Kozjanska ulica, Krulejeva ulica).
V 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Studenec se določi 8 volilnih enot, v katerih se voli skupno osem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Arto.
V 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselje Ponikve pri Studencu.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Studenec.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Rovišče pri Studencu.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselje Hudo Brezje.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Zavratec.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselje Brezovo.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Hubajnici.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
11. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šentjanž se določi 8 volilnih enot, v katerih se voli skupno dvanajst članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Šentjanž, Birna vas, Koludrje, Hinje, del naselja Srednik (od hišne številke 10 do 27).
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja Budna vas, Cerovec, Srednik (brez hišnih številk od 10 do 27).
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Kamenica in Kamenško.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Leskovec v Podborštu.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega naselji Podboršt, Štajngrob.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselji Kal pri Krmelju, Kladje pri Krmelju.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota obsega naselji Veliki Cirnik, Svinjsko.
V 7. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota obsega naselje Osredek pri Krmelju.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tržišče se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno dvanajst članov sveta krajevnih skupnosti.
1 volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Tržišče, Škovec, Kaplja vas, Vrhek, Spodnje Vodale.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Pijavice, Polje pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče, Skrovnik.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselja oziroma dele naselij Malkovec, Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Pavla vas, Trščina.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega dele naselij Telče, Drušče, Telčice, Zgornje Vodale, Jeperjek, Otavnik.
V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
13. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zabukovje se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno osem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselji Zabukovje nad Sevnico, Mrzla Planina.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega naselja Podvrh, Stržišče, Trnovec, Vranje.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega naselje Podgorje ob Sevničini.
V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
15. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja sezname kanditatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volilce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
16. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volilcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
17. člen
(črtan)
Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 65/98) vsebuje naslednji končni določbi:
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 14/96).
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 74/02) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 53/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00608-0001/2005
Sevnica, dne 27. julija 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti