Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3502. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2005/2006, stran 8307.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 87/03), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 111/00 in 92/02) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 15. redni seji dne 7. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica
za šolsko leto 2005/2006
1. člen
V Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1.  I. starostno obdobje – otroci do 3 let     89.900 SIT
2.  II. starostno obdobje
   oddelki otrok od 3–6 let            67.400 SIT
3.  kombinirani oddelki – otroci od 2
   do 6 let                    74.200 SIT
4.  integrirani otroci s posebnimi potrebami
   – plačilo spremljevalke, kot tretje
   osebe v oddelku                261.000 SIT
5.  cicibanove urice
   – cena oddelka                 60.988 SIT
6.  igralne urice
   – cena oddelka                 25.230 SIT
2. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Individualni prispevek staršev določi občina v deležu ekonomske cene programa, v katerega je vključen otrok.
3. člen
Prispevek staršev iz prve in druge točke tega sklepa je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje, kar znaša 300 SIT na dan (zajtrk, kosilo, malica).
4. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo zamudnino.
Zamudna ura, ki znaša 1.000 SIT, se obračuna za vsako začeto uro za otroke, ki so prisotni preko poslovnega 10-urnega časa vrtca, ki traja od 5.30 do 15.30 ure.
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven poslovnega časa vrtca, in sicer:
V vrtcu v Cerknici od 5.00 do 5.30 ure in od 15.30 do 16.30 ure.
V enoti vrtca na Rakeku od 5.00 do 5.30 ure in od 15.30 do 16.30 ure, v okviru skupne prisotnosti otrok v vrtcu do 10 ur. Če je otrok v vrtcu nad 10 ur, starši doplačajo zamudnino v višini 1.000 SIT za vsako začeto uro.
5. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 15.000 SIT mesečno. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
6. člen
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Vloga za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom se odda na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Cerknica, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
7. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za vpisane otroke plačajo rezervacijo v višini 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine, ki se poračuna ob prvi izstavitvi računa staršem. Kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec, jim akontacija zapade.
8. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 2005 dalje.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za šolsko leto 2004/2005, št. 64000-8/2004‑4 z dne 14. 10. 2004.
Št. 10202-3/2005
Cerknica, dne 7. julija 2005.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti