Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3498. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 8303.

H kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 58/01) se doda
A N E K S
K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. Podpisniki KP KŽI S in njene tarifne priloge s tem aneksom v skladu s 3. členom Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 določamo znesek uskladitve od avgusta 2005 dalje.
2. Znesek uskladitve, ki se izplačuje s plačo za avgust 2005 dalje, znaša 5.832 SIT. To določilo velja za delodajalce, ki poslovnega leta 2004 niso zaključili z izgubo. Delodajalci, ki so poslovno leto 2004 zaključili z izgubo, izplačujejo znesek uskladitve v višini najmanj 5.100 SIT.
3. Znesek uskladitve k izplačanim bruto plačam delavcev v višini 8.500 SIT, določen v 2. členu aneksa z dne 28. 6. 2004, se z dnem 1. 8. 2005 poveča za znesek iz prejšnjega odstavka.
4. Podpisniki tega aneksa se strinjajo, da ostanejo druge določbe aneksa z dne 28. 6. 2004 nespremenjene.
5. Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo se izplačujejo v višini, kot jih določa ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in osnovo za prispevke za socialno varnost.
6. Ta aneks začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank in se objavi v Uradnem listu RS.
Združenje delodajalcev
Slovenije
po pooblastilu
Nevenka Murn l. r.
 
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje živilske
industrije
Predsednica
Ivana Valjavec l. r.
 
Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l. r.
 
Konfederacija sindikatov 90
Sindikat agroživilstva
Predsednik
Zorko Doljak l. r.
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l. r.
Ljubljana, dne 19. julija 2005.
Ta aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 1. 8. 2005 pod zap. št. 45/5 in št. spisa 02047-5/2005/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti