Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2005 z dne 19. 8. 2005

Kazalo

3496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem, stran 8297.

Na podlagi 37., 47., 64., 65., 84. člena v zvezi z 61. in 62. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o certificiranju pridelka hmelja in prometu
s hmeljem
1. člen
V Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 90/04 in 57/05) se v prvem odstavku 2. člena pri izrazu »Proizvajalčeva vreča« besedilo »od 50« nadomesti z besedo »največ«.
2. člen
(1) V drugem odstavku 9. člena se v šesti alinei beseda »pošijki« nadomesti z besedo »pošiljki«.
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Deklaracija je sestavljena iz originala in kopije. Original prejme pridelovalec hmelja, kopijo pa hrani center za certificiranje.«
3. člen
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tehtni list je sestavljen iz originala in kopije. Original prejme pridelovalec hmelja, kopijo pa hrani center za certificiranje.«
4. člen
V tretjem odstavku 17. člena se beseda »prozorno« črta, za besedo »stekla« pa se dodata besedi »ali plastike«.
5. člen
(1) V prvem odstavku 18. člena se v enajsti alinei beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Certifikat se natisne na zahtevo pridelovalca hmelja. Pri postopku ponovnega certificiranja se mora prejšnji izdan certifikat pridelovalca hmelja razveljaviti.«
6. člen
(1) V trinajstem odstavku 20. člena se sedma alinea črta. Osma, deveta in deseta alinea postanejo sedma, osma in deveta.
(2) V štirinajstem odstavku se v drugi alinei beseda »prostora« nadomesti z besedo »centra«.
7. člen
V 22. členu se šesti odstavek črta.
8. člen
V 32. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ima dostop do interneta na računalniku, kjer se izvaja postopek certificiranja;«.
9. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »in najmanj« nadomesti z besedilom »ali najmanj«.
10. člen
V prilogi 1 se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»
+--------------+-------------+-----+--------+
| SORTE    |STYRIAN   |SPR |SG******|
|V       |GOLDING   |   |    |
|PREIZKUŠANJU |******    |   |    |
+--------------+-------------+-----+--------+
                      .«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-04-10/2005/7
Ljubljana, dne 8. julija 2005.
EVA 2005-2311-0195
Marija Lukačič l. r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti