Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3381. Sklep o izvzetju iz javnega dobra, stran 8146.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 ter odl. US, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00, 18. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 11. redni seji dne 10. 2. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
I
Iz javnega dobra se izvzame parcelna številka 1170/2 vrsta rabe pot v izmeri 2417 m2 k.o. Dolena, SEZ 4.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 2113/05
Videm, dne 8. julija 2005.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.