Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3378. Spremembe programa priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje, stran 8145.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) ter 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 29. 7. 2005 sprejel
S P R E M E M B E P R O G R A M A
P R I P R A V E
občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje
1. člen
Spremeni se program priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje (Uradni list RS, št. 51/04, pop. 125/04 – v nadaljevanju: program priprave).
Spremembe programa priprave se nanašajo na predmet programa priprave.
2. člen
V 10. členu se doda besedilo tako, da se 10. člen glasi:
»Strokovne rešitve za lokacijske načrte bodo pridobljene vsaj v dveh medsebojno primerljivih variantnih rešitvah ali z natečajem. Natečaj se izvede po postopku, predvidenem v Zakonu o graditvi objektov. Izbrana strokovna rešitev je podlaga za pripravo prostorskega akta.«
3. člen
V petem odstavku 12. člena se na koncu doda »… ali izdela vsaj dve variantni rešitvi.«.
Za šestim odstavkom se vrine še odstavek:
»Predloge lokacijskih načrtov potrdi občinski svet.«
4. člen
Te spremembe programa priprave se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 30-1/2004
Škofja Loka, dne 29. julija 2005.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.