Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3376. Odlok o dopolnitvi odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 8145.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), je Občinski svet občine Polzela na 16. redni seji z dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
S tem odlokom se dopolni in spremeni Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 6/02).
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo kanalizacije doda besedilo »ali služba občinske uprave za pravne osebe«.
3. člen
V 14. členu se v drugem stavku pika nadomesti z vejico, za vejico se doda besedilo »ali direktno na žiro račun občine za pravne osebe«.
4. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-275/05
Polzela, dne 30. junija 2005.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l.r.