Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3374. Sklep o določitvi višine najemnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2005, stran 8143.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Dravograd (MUV, št. 22/2003 in Uradni list RS, št. 124/04) je Občinski svet občine Dravograd na 23. seji dne 21. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi višine najemnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2005
I
Višine najemnin za kmetijska zemljišča, po vrstah rabe in katastrskih razredih, v lasti Občine Dravograd za leto 2005 so določene v naslednji tabeli:
+----------+-----------------+---------+
|Vrsta rabe|Katastrski razred|  SIT/ha|
+----------+-----------------+---------+
|Vrt    |    1–8    |39.723,18|
+----------+-----------------+---------+
|Njiva   |    1–3    |29.114,34|
+----------+-----------------+---------+
|Njiva   |    4–6    |26.523,13|
+----------+-----------------+---------+
|Njiva   |    7–8    |22.452,28|
+----------+-----------------+---------+
|Travnik  |    1–2    |25.166,53|
+----------+-----------------+---------+
|Travnik  |    3–4    |21.095,67|
+----------+-----------------+---------+
|Travnik  |    5–6    |17.271,94|
+----------+-----------------+---------+
|Travnik  |    7–8    |13.200,04|
+----------+-----------------+---------+
|Pašnik  |    1–2    |10.608,84|
+----------+-----------------+---------+
|Pašnik  |    3–4    | 7.895,62|
+----------+-----------------+---------+
|Pašnik  |    5–6    | 5.305,45|
+----------+-----------------+---------+
|Pašnik  |    7–8    | 2.590,17|
+----------+-----------------+---------+
|Sadovnjak |    1–4    |33.062,15|
+----------+-----------------+---------+
|Sadovnjak |    5–8    |26.523,13|
+----------+-----------------+---------+
|Hmeljišče |    1–8    |29.114,34|
+----------+-----------------+---------+
|Ostalo  |         | 1.233,56|
+----------+-----------------+---------+
II
Višine najemnin kmetijskih zemljišč, po vrstah rabe in katastrskih razredih, v lasti Občine Dravograd iz I. točke tega sklepa sprejme s sklepom občinski svet praviloma do konca meseca decembra za naslednje leto, usklajeno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02/2004-23
Dravograd, dne 21. decembra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marjana Cigala, dr. vet. med. l. r.