Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3373. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak, stran 8143.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2, 8/3 – popr.) in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Črnomelj sprejema
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Čardak (Uradni list RS, št. 89/02).
2. člen
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v času uradnih ur občinske uprave in na sedežu Krajevne skupnosti Črnomelj.
Predlog bo razgrnjen po skrajšanem postopku od 8. avgusta 2005 do vključno 22. avgusta 2005.
3. člen
Med javno razgrnitvijo tega sklepa se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki zagotovi tudi potrebne strokovne razlage. Javna razprava bo 22. avgusta 2005, ob 19. uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-02/99
Črnomelj, dne 29. julija 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.