Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3372. Sklep o ceni programa vrtca v Otaležu, stran 8143.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 18. redni seji dne 21. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o ceni programa vrtca v Otaležu
I
Ekonomska cena programa vzgoje in varstva predšolskih otrok znaša:
Dnevni program – kombiniran oddelek 77.312 SIT
II
Cena programa predstavlja osnovo za določitev plačila staršev in občine za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, se zniža plačilo tako, da se jim prizna 25% popusta na ceno programa.
III
Za odsotnost od drugega dne dalje se odšteva strošek za prehrano v višini 371 SIT dnevno, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Starši so v celoti oproščeni plačila programa, če so otroci odsotni zaradi bolezni strnjeno nad 20 delovnih dni, na podlagi zdravniškega spričevala.
IV
Cene iz I. točke tega sklepa se lahko usklajujejo, ko gibanje cen življenjskih potrebščin preseže 5% rast. Za sprejem in izdajo sklepa o usklajevanju cen je pooblaščen župan.
V
Vrtec opravi poračun za nazaj od 1. 1. 2005 in staršem ter Občini Cerkno poračuna znižanje cene pri prvem obračunu za naslednji mesec.
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se 1. 1. 2005 dalje.
Št. 640-03/05
Cerkno, dne 21. julija 2005.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.