Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3369. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 8141.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
-----------------------------------------------------------
Tarifna skupina                cena v SIT/m3
-----------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 250 m³ letno            123,63
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno        78,90
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno      78,09
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno     76,60
-----------------------------------------------------------
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. višje cene veljajo od 1. 8. 2005 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 8. 2005.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65, 98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2005 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.
Celje, dne 2. avgusta 2005.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
direktor