Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3361. Odločba k ustanovitvi ustanove, stran 8110.

Na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in 207. člena Zakona o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05, uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Nazaj na konja, s sedežem v Cirkovcah, Starošince 37, Občina Kidričevo, minister za zdravje izdaja na­slednjo
O D L O Č B O
k ustanovitvi ustanove
1. S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova – Fundacija Nazaj na konja, sestavljenim v obliki notarskega zapisa št. SV 520/05 z dne 23. 6. 2005, s katerim so ustanovitelji: Janko Predan, Zgornja Bistrica 80, Slovenska Bistrica, Silva Logar, Trnovski pristan 10, Ljubljana, Metka Demšar, Trojiški trg 26, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Alexander S. Goljlevšček, Starošince 35, Cirkovce, Pegi Zakrajšek, Ljubljanska cesta 16, Rače, Urška Graj, Vintarovci 41, Destrnik, Majda Graj, Vintarovci 41, Destrnik, Silva Rijavec, Jakčeva ulica 20, Ljubljana, Alenka da Vly, Ulica Sallaumines 5, Trbovlje, Zvonimir Holc, Kungota pri Ptuju 13, Ana Štrulc, Vrablova 54, Maribor, ustanovili ustanovo z imenom: Ustanova – Fundacija Nazaj na konja, s sedežem v Cirkovcah, Starošince 37, Občina Kidričevo.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen in obsega: uveljavljanje vseh vrst terapevtskega zdravljenja s po­močjo konja. Ustanova zagotavlja izpolnjevanje namena tako, da s pomočjo donacij in sponzorstev kupi konje, primerne za terapevtsko jahanje in financira oziroma sofinancira stroške izvajanja terapevtskega jahanja in hipoterapije, ter si prizadeva terapevtsko jahanje in hipoterapijo promovirati v strokovni javnosti, in si ob pomoči stroke doseči status priznane terapije za določene bolezni.
3. Ustanovitveno premoženje znaša 20.000 tolarjev.
4. Oseba, pooblaščena za zastopanje, je Janko Predan, direktor prve uprave ustanove.
Št. 5006-2/2005-4
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
EVA 2005-2711-0115
Andrej Bručan l. r.
Minister za zdravje