Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3353. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje, stran 8083.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04 in 103/04) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
V Seznamu tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 13/04) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnese naslednji podatek:
– pri TSV 423/00:  »Prenehanje veljavnosti 1. januarja
           2008.
           Za veljavnost homologacij glej točko
           5.4 TSV 423/01.«.
V seznam se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
+----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|Številčna |Naslov tehnične       |Začetek veljavnosti |Prenehanje |
|oznaka  |specifikacije in       |in          |veljavnosti |
|     |področje njene veljavnosti  |začetek obvezne   |      |
|     |               |uporabe       |      |
+----------+-----------------------------+---------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek veljavnosti: |      |
|423/01  |423/01 o ukrepih proti    |1. oktober 2005   |      |
|     |emisijam plinastih in trdih |Začetek obvezne   |      |
|     |onesnaževal iz motorjev za  |uporabe: glej točko |      |
|     |pogon kmetijskih in     |5 tehnične      |      |
|     |gozdarskih traktorjev.    |specifikacije.«   |      |
|     |Velja za vozila kategorij T |           |      |
|     |in C.            |           |      |
+----------+-----------------------------+---------------------+------------+
Št. 2640-8/2004/18
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0080
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost