Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3352. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila, stran 8082.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03 in 80/04) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
V Seznamu tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 13/04 in 142/04) se pri TSV 312/00 vpis razdeli na 12 delov in spremeni tako, da se glasi:
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|Številčna |Naslov tehnične       |Začetek      |Prenehanje  |
|oznaka  |specifikacije in       |veljavnosti in   |veljavnosti  |
|     |področje njene veljavnosti  |začetek obvezne  |       |
|     |               |uporabe      |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|312/00  |312/00 – Del 1 o pnevmatikah |veljavnosti: 1.  |       |
|– Del 1  |za dvo- in trikolesna    |januar 2004    |       |
|     |motorna vozila in njihovi  |Začetek obvezne  |       |
|     |vgradnji.          |uporabe: glej   |       |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |       |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 2  |312/00 – Del 2 o svetlobnih |veljavnosti: 1.  |       |
|     |in svetlobno signalnih    |januar 2004    |       |
|     |napravah dvo- in trikolesnih |Začetek obvezne  |       |
|     |motornih vozil.       |uporabe: glej   |       |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |       |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 3  |312/00 – Del 3 o zunanjih  |veljavnosti: 1.  |       |
|     |štrlečih delih dvo- in    |januar 2004    |       |
|     |trikolesnih motornih vozil. |Začetek obvezne  |       |
|     |Velja za vsa vozila     |uporabe: glej   |       |
|     |kategorije L.        |točko 5 tehnične  |       |
|     |               |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 4  |312/00 – Del 4 o vzvratnih  |veljavnosti: 1.  |       |
|     |ogledalih dvo- in      |januar 2004    |       |
|     |trikolesnih motornih vozil. |Začetek obvezne  |       |
|     |Velja za vsa vozila     |uporabe: glej   |       |
|     |kategorije L.        |točko 5 tehnične  |       |
|     |               |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |Prenehanje  |
|– Del 5  |312/00 – Del 5 o ukrepih   |veljavnosti: 1.  |veljavnosti  |
|     |proti onesnaževanju zraka iz |januar 2004    |18. maja 2006.|
|     |dvo- in trikolesnih motornih |Začetek obvezne  |Homologacije |
|     |vozil.            |uporabe: glej   |ostajajo še  |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |naprej v   |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |veljavi.   |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/01|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 5  |312/01 – Del 5 o ukrepih   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |proti onesnaževanju zraka iz |oktober 2005    |       |
|     |dvo- in trikolesnih motornih |Začetek obvezne  |       |
|     |vozil.            |uporabe: glej   |       |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |       |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 6  |312/00 – Del 6 o posodah za |veljavnosti: 1.  |       |
|     |gorivo za dvo- in trikolesna |januar 2004    |       |
|     |motorna vozila.       |Začetek obvezne  |       |
|     |Velja za vsa vozila     |uporabe: glej   |       |
|     |kategorije L.        |točko 5 tehnične  |       |
|     |               |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |Prenehanje  |
|– Del 7  |312/00 – Del 7 o ukrepih   |veljavnosti: 1.  |veljavnosti  |
|     |proti nepooblaščenim posegom |januar 2004    |18. maja 2006.|
|     |na dvokolesnih mopedih    |Začetek obvezne  |Homologacije |
|     |(kolesih z motorjem) in   |uporabe: glej   |ostajajo še  |
|     |motornih kolesih       |točko 5 tehnične  |naprej v   |
|     |Velja za vozila kategorij  |specifikacije.   |veljavi.   |
|     |L1e in L3e.         |          |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/01|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 7  |312/01 – Del 7 o ukrepih   |veljavnosti: 1.  |       |
|     |proti nepooblaščenim posegom |oktober 2005    |       |
|     |na dvokolesnih mopedih    |Začetek obvezne  |       |
|     |(kolesih z motorjem) in   |uporabe: glej   |       |
|     |motornih kolesih       |točko 5 tehnične  |       |
|     |Velja za vozila kategorij  |specifikacije.   |       |
|     |L1e in L3e.         |          |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 8  |312/00 – Del 8 o       |veljavnosti: 1.  |       |
|     |elektromagnetni       |januar 2004    |       |
|     |združljivosti dvo- in    |Začetek obvezne  |       |
|     |trikolesnih motornih vozil  |uporabe: glej   |       |
|     |in električnih ali      |točko 5 tehnične  |       |
|     |elektronskih samostojnih   |specifikacije.   |       |
|     |tehničnih enot.       |          |       |
|     |Velja za vsa vozila     |          |       |
|     |kategorije L.        |          |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |Prenehanje  |
|– Del 9  |312/00 – Del 9 o dopustnih  |veljavnosti: 1.  |veljavnosti  |
|     |ravneh hrupa in izpušnih   |januar 2004    |18. maja 2006.|
|     |sistemih za dvo- in     |Začetek obvezne  |Homologacije |
|     |trikolesna motorna vozila.  |uporabe: glej   |ostajajo še  |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |naprej v   |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |veljavi.   |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/01|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 9  |312/01 – Del 9 o dopustnih  |veljavnosti: 1.  |       |
|     |ravneh hrupa in izpušnih   |oktober 2005    |       |
|     |sistemih za dvo- in     |Začetek obvezne  |       |
|     |trikolesna motorna vozila.  |uporabe: glej   |       |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |       |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 10 |312/00 – Del 10 o napravah  |veljavnosti: 1.  |       |
|     |za spenjanje za priklopna  |januar 2004    |       |
|     |vozila dvo- in trikolesnih  |Začetek obvezne  |       |
|     |motornih vozil.       |uporabe: glej   |       |
|     |Velja za vsa vozila     |točko 5 tehnične  |       |
|     |kategorije L.        |specifikacije.   |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del 11 |312/00 – Del 11 o      |veljavnosti: 1.  |       |
|     |pritrdiščih varnostnih pasov |januar 2004    |       |
|     |in varnostnih pasovih    |Začetek obvezne  |       |
|     |trikolesnih mopedov,     |uporabe: glej   |       |
|     |motornih trikoles in     |točko 5 tehnične  |       |
|     |štirikoles z nadgradnjo.   |specifikacije.   |       |
|     |Velja za vozila kategorij  |          |       |
|     |L2e, L5e, L6e in L7e.    |          |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
|TSV 312/00|Tehnična specifikacija TSV  |Začetek      |       |
|– Del   |312/00 – Del 12 o steklih,  |veljavnosti: 1.  |       |
|12    |brisalcih, napravah za    |januar 2004    |       |
|     |pranje, odleditev in sušenje |Začetek obvezne  |       |
|     |vetrobranskega stekla    |uporabe: glej   |       |
|     |trikolesnih mopedov,     |točko 5 tehnične  |       |
|     |motornih trikoles in     |specifikacije.«  |       |
|     |štirikoles z nadgradnjo.   |          |       |
|     |Velja za vozila kategorij  |          |       |
|     |L2e, L5e, L6e in L7e.    |          |       |
+----------+-----------------------------+-------------------+--------------+
Št. 2640-8/2004/20
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0081
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet