Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3351. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 8081.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02 in 80/04) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila
(z najmanj štirimi kolesi)
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04 in 142/04) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo nasle dnji podatki:
– pri TSV 108/01: »Prenehanje veljavnosti 1. oktobra
          2005.«,
– pri TSV 110/00: »Prenehanje veljavnosti 1. januarja
          2009.«,
– pri TSV 111/00: »Prenehanje veljavnosti 19. maja
          2006.
          Homologacije ostajajo še naprej
          v veljavi.«,
– pri TSV 146/00: »Prenehanje veljavnosti 1. januarja
          2006.
          Homologacije ostajajo še naprej
          v veljavi – glej točko 5 TSV 46/01.«.
 
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak,
dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo:
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
|Številčna|Naslov tehnične       |Začetek veljavnosti  |Prenehanje  |
|oznaka  |specifikacije in      |in          |veljavnosti |
|     |področje njene veljavnosti |začetek obvezne    |       |
|     |              |uporabe        |       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti: |       |
|108/02  |108/02 o napravah za    |1. oktobra 2005    |       |
|     |posredno gledanje za    |Začetek obvezne    |       |
|     |motorna vozila in njihovi  |uporabe: glej točko 5 |       |
|     |vgradnji.          |tehnične       |       |
|     |Velja za vse naprave za   |specifikacije.«    |       |
|     |posredno gledanje za vozila |           |       |
|     |kategorij M in N ter za   |           |       |
|     |njihovo vgradnjo na ta   |           |       |
|     |vozila.           |           |       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti: |       |
|110/01  |110/01 o preprečevanju   |1. oktobra 2005    |       |
|     |radijskih motenj (elektro- |Začetek obvezne    |       |
|     |magnetni združljivosti)   |uporabe: glej točko 5 |       |
|     |vozil. Velja za vsa vozila |tehnične       |       |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.«    |       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti: |       |
|111/01  |111/01 o ukrepih proti   |1. oktobra 2005    |       |
|     |emisiji onesnaževal iz   |Začetek obvezne    |       |
|     |dizel motorjev, ki se    |uporabe: glej točko 5 |       |
|     |uporabljajo v vozilih    |tehnične       |       |
|     |(dimljenje).        |specifikacije.«    |       |
|     |Velja za vozila kategorij M |           |       |
|     |in N.            |           |       |
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti: |       |
|146/01  |146/01 o pnevmatikah za   |1. oktobra 2005    |       |
|     |motorna in priklopna vozila |Začetek obvezne    |       |
|     |ter njihovi vgradnji.    |uporabe: glej točko 5 |       |
|     |Velja za pnevmatike vozil  |tehnične       |       |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.«    |       |
+---------+----------------------------+----------------------+-------------+
Št. 2640-8/2004/19
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EVA 2005-2411-0079
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet