Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2005 z dne 9. 8. 2005

Kazalo

3347. Listo izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja, stran 8067.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 131/04) minister za notranje zadeve na predlog Zbornice RS za zasebno varovanje objavlja
L I S T O
izvajalcev programov strokovnih izobraževanj na področju zasebnega varovanja
I
Na listo izvajalcev programov osnovnega izobraževanja, določenih od 8. do 12. člena Pravilnika o izvajanju javnih pooblastil na področju zasebnega varovanja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se imenujejo:
1. Izvajalci programa izobraževanja za varnostne menedžerje (8. člen pravilnika):
– organizacija Zbornice RS za zasebno varovanje: Paš Ingo, Pungerčar Helena, Jarc Srečko,
– varnostni sistem in zasebno varovanje: mag. Kečanović Bečir, dr. Meško Gorazd, mag. Sotlar Andrej, dr. Vršec Milan, Vršec Miran, Paš Ingo,
– metodika dela zasebnega varnostnika: Gostič Štefan, Erhatič Marjan, dr. Meško Gorazd, Vršec Miran, Sladič Boštjan,
– pooblastila in etika zasebnega varovanja: mag. Kečanović Bečir, Gostič Štefan, Paš Ingo, Pungerčar Helena, Jarc Srečko,
– izbrane vsebine iz Kazenskega zakonika: Pungerčar Helena, Jarc Srečko, Paš Ingo,
– izbrane vsebine iz Zakona o kazenskem postopku: Pungerčar Helena, Jarc Srečko, Paš Ingo,
– tehnično varovanje: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, mag. Pistotnik Robert, Pilko Andrej,
– človekove pravice in temeljne svoboščine: mag. Kečanović Bečir, Paš Ingo, Jarc Srečko.
 
2. Izvajalci programa izobraževanja za varnostnike čuvaje, varnostnike, varnostnike nadzornike in varnostnike telesne stražarje (9. člen pravilnika):
– uvod v zasebno varovanje: Paš Ingo, Pungerčar Helena, Jarc Srečko,
– metodika dela varnostnikov: Erhatič Marjan, Gostič Štefan, Sladič Boštjan, Vršec Miran,
– ukrepi in dolžnosti varnostnikov: mag. Kečanović Bećir, Gostič Štefan, Pungerčar Helena, Jarc Srečko, Paš Ingo,
– osnove kazenskega prava za varnostnike: Rajh Vekoslav, Pungerčar Helena, Jarc Srečko, Paš Ingo, Sladič Boštjan,
– osnove požarnega varstva za varnostnike: Pilko Andrej,
– osnove varstva pri delu za varnostnike: Pilko Andrej,
– poslovna komunikacija in etika zasebnega varovanja: Štirn Mateja, Paš Ingo, dr. Meško Gorazd, Gostič Štefan,
– osnove sistemov tehničnega varovanja: dr. Fefer Dušan, mag. Pistotnik Robert, Pilko Andrej,
– človekove pravice in temeljne svoboščine: mag. Kečanovič Bećir, Paš Ingo, Jarc Srečko.
 
3. Izvajalci programa izobraževanja za varnostne tehnike (10. člen pravilnika):
– uvod v zasebno varovanje: Paš Ingo, Pungerčar Helena, Jarc Srečko,
– osnove kazenskega prava: Rajh Vekoslav, Pungerčar Helena, Jarc Srečko, Paš Ingo,
– človekove pravice in temeljne svoboščine: mag Kečanovič Bećir, Paš Ingo, Jarc Srečko,
– poslovna komunikacija in etika: Štirn Mateja, Paš Ingo, Gostič Štefan,
– sistemi video nadzora: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Rot Igor,
– protivlomna zaščita: mag. Pistotnik Robert, Rot Igor, Jeras Aleksander, Kastelic Marko,
– protipožarna zaščita: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Rot Igor,
– pristopna kontrola: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Rot Igor,
– mehanska zaščita: dr. Fefer Dušan, Pilko Andrej,
– industrijski alarmi: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Rot Igor.
 
4. Izvajalci programa izobraževanja za pooblaščene inženirje varnostnih sistemov (11. člen pravilnika):
– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju varovanja: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Rot Igor,
– način in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj: mag. Pistotnik Robert, Rot Igor, dr. Vršec Milan, Vršec Miran,
– načrtovanje varnosti: mag. Pistotnik Robert, Rot Igor, dr. Vršec Milan, Vršec Miran, Jeras Aleksander, Kastelic Marko.
 
5. Izvajalci programa izobraževanja za operaterje VNC (12. člen pravilnika).
– uvod v zasebno varovanje: Jarc Srečko, Paš Ingo, Pungerčar Helena,
– tehnični predpisi in veljavni standardi na področju varovanja: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, mag. Pistotnik Robert, Pilko Andrej,
– tehnologija varnostno nadzornega centra: dr. Fefer Dušan, mag. Pistotnik Robert, Pilko Andrej, Rot Igor,
– vrste komunikacij, ukrepanja in poročanja: Anzeljc Marjan, Pilko Andrej,
– osnove komuniciranja: Anzeljc Marjan, Pilko Andrej, Štirn Mateja,
– osnove sistemov tehničnega varovanja: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander, Kastelic Marko, Pilko Andrej, mag. Pistotnik Robert,
– osnove telekomunikacij: dr. Fefer Dušan, Pilko Andrej.
II
Na listo izvajalcev programov izobraževanj, določenih od 13. do 16. člena pravilnika (specialistično izobraževanje) se imenujejo:
 
1. Izvajalci programa izobraževanja za izvajanje notranjega nadzora (13. člen):
– postopki in metode notranjega nadziranja: mag. Kečanovič Bećir, Gostič Štefan, Vršec Miran,
– poročanje in obveščane: mag. Kečanovič Bećir, Gostič Štefan,
– osnove komuniciranja: Štirn Mateja, Gostič Štefan.
 
2. Izvajalci programa izobraževanja za varovanje oseb (14. člen):
– specialne samoobrambne veščine: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja, Zorec Bojan,
– zaščitno spremstvo in zaščitni vožnji: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja,
– ravnanje z orožjem in komunikacijskimi sredstvi: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja, Zorec Bojan,
– specialne komunikacije: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja,
– način obvladovanja stresa: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja, Štirn Mateja,
– presoja nevarnosti: Vršec Miran, Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja,
– poznavanje načrtov varovanja: Vršec Miran, Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja,
– protokol: Debartoli Dalibor, Vehovec Mitja.
 
3. Izvajalci programa izobraževanja za opravljanje intervencije (15. člen):
– intervencija in njen namen: Anzeljc Marjan, Krebl Aleksander, Pečoler Ignacij, Vršec Miran,
– pravna podlaga in dolžnosti izvajanja intervencije: Anzeljc Marjan,Krebl Aleksander, Paš Ingo, Pečoler Ignacij,
– osnovna načela in postopki sprejemanja obvestila o varnostnem pojavu oziroma dogodku: Anzeljc Marjan, Krebl Aleksander, Pečoler Ignacij,
– postopki varnostnikov ob interveniranju: Anzeljc Marjan, Krebl Aleksander, Pečoler Ignacij, Vršec Miran,
– uporaba sredstev za vklepanje: Krebl Aleksander, Pečoler Ignacij, Zorec Bojan,
– postopek pred in po uporabi fizične sile: Zorec Bojan, Krebl Aleksander, Anzeljc Marjan, Pečoler Ignacij,
– uporaba fizične sile: Anzeljc Marjan, Krebl Aleksander, Zorec Bojan,
– obvladanje osebe, ki se pasivno upira: Zorec Bojan, Krebl Aleksander,
– obvladanje osebe, ki se aktivno upira: Zorec Bojan, Krebl Aleksander,
– osnove sistemov tehničnega varovanja: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander,
– osnove telekomunikacij: dr. Fefer Dušan, Jeras Aleksander,
– način komuniciranja: Štirn Mateja, Anzeljc Marjan.
 
4. Izvajalci programa izobraževanja za varovanje javnih zbiranj (16. člen):
– predpisi s področja javnih zbiranj: Burilov Mihael, Nunič Mile, Jarc Srečko, Paš Ingo,
– vrste javnih zbiranj: Burilov Mihael, Nunič Mile, Jarc Srečko,
– organiziranje javnih zbiranj: Burilov Mihael, Nunič Mile,
– zagotavljanje reda na javnih zbiranjih: Burilov Mihael, Nunič Mile,
– posebnosti pri zagotavljanju reda na športnih prireditvah: Burilov Mihael, Nunič Mile,
– psihologija množic: Burilov Mihael, Nunič Mile.
III
Izvajalci programov strokovnih izobraževanj, določeni v razdelku I in II te liste, so imenovani za dobo 5 let.
IV
Ta lista se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-04/250-59/2005/11
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
Minister
za notranje zadeve
Dragutin Mate l. r.