Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3273. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče, stran 7805.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 7. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na 21. redni seji dne, 13. 7. 2005, sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče
1. člen
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Braslovče ureja pogoje in postopek dodeljevanja enkratne denarne pomoči za novorojence z območja Občine Braslovče.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: denarna pomoč) je pomoč družini novorojenca, s katero se zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
3. člen
Upravičenec do denarnih sredstev po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno bivališče v Občini Braslovče.
V primeru, da starša novorojenca ne živita skupaj, ima pravico do denarne pomoči tisti od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Braslovče.
4. člen
Občina Braslovče pridobi seznam novorojencev od pristojnega urada. Na osnovi seznama, občinska uprava Občine Braslovče staršem novorojenca posreduje vlogo za pridobitev enkratne denarne pomoči za novorojence in jih povabi na sprejem pri županu.
5. člen
Upravičenec pridobi pravico do denarne pomoči na osnovi izpolnjene vloge, ki ji mora obvezno priložiti kopijo osebnega dokumenta iz katerega je razvidno njegovo stalno bivališče.
6. člen
Denarna pomoč se nakaže upravičencu v roku 30 dni od dneva sprejema pri županu.
Od denarne pomoči se obračuna in plača davčni odtegljaj v skladu z Zakonom o dohodnini.
7. člen
Višina denarne pomoči se v bruto znesku določi za vsako leto posebej z odlokom o proračunu Občine Braslovče.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 152-02/05
Braslovče, dne 13. julija 2005.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost