Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3267. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev, stran 7799.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Inženirska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 60/05) se v 4. členu v tretjem odstavku za 4. točko dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. črki "RG" pomenita članstvo v matični sekciji rudarjev in geotehnologov in pooblastilo za delo na področju geotehnološke in rudarske stroke,
6. črke "Geo" pomenijo članstvo v matični sekciji geodetov in pooblastilo za delo na področju geodetske stroke.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3810
Ljubljana, dne 29. junija 2005.
EVA 2005-2511-0203
mag. Črtomir Remec l. r.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina