Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 7799.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, str. 169, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2005/42/ES z dne 20. junija 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog II, IV in VI k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 158 z dne 21. 6. 2005, str. 17); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS) določa posebne zahteve glede sestave kozmetičnih proizvodov, predpisuje snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati, sestavine kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo posebne omejitve, in pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvodi, ki jih vsebujejo, lahko dajejo v promet.".
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z njimi morajo uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov z določbami Direktive 2005/42/ES najpozneje do 31. marca 2006.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2711-0109
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost