Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3260. Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe, stran 7791.

Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo in 59/05 – odločba US) in v zvezi s 100. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe
1. člen
Ta pravilnik določa, katere dejavnosti niso združljive z nalogami davčne službe in jih uslužbenci davčne uprave ne smejo opravljati.
2. člen
Z nalogami davčne službe, ob upoštevanju omejitev iz prvega odstavka 100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo), niso združljiva dela na področju naslednjih dejavnosti:
– računovodska in knjigovodska dejavnost,
– revizijska dejavnost,
– davčno svetovanje,
– izterjava dolgov,
– podjetniško in poslovno svetovanje,
– pravno svetovanje na področjih iz prve do pete alinee tega člena,
– trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
– dejavnost zasebnih detektivov,
– opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti v zvezi s prevozom dragocenosti, varovanjem oseb ali javnim prevozom,
– zaščitno uničevanje podatkov ne glede na medij.
3. člen
Če uslužbenec davčne uprave meni, da je opravljanje določene dejavnosti, ki ni navedena v 2. členu tega pravilnika, nezdružljivo z nalogami davčne službe, o tem nemudoma oziroma pred začetkom opravljanja dejavnosti pisno obvesti generalnega direktorja oziroma generalno direktorico (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) davčne uprave.
Če generalni direktor davčne uprave oceni, da je opravljanje dejavnosti nezdružljivo z opravljanjem nalog davčne službe, o tem odloči s sklepom. Generalni direktor davčne uprave izda sklep v 30 dneh, šteto od dneva prejema obvestila.
V primeru, da generalni direktor davčne uprave sklepa v roku, navedenem v prejšnjem odstavku, ne izda, se šteje, da je opravljanje dejavnosti združljivo z opravljanjem nalog davčne službe.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-07-4/2004/75
Ljubljana, dne 7. julija 2005.
EVA 2005-1611-0067
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost