Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3256. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 7787.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o določitvi liste zborničnih oziroma ministrskih članov in liste sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
I
Na listo zborničnih oziroma ministrskih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti proizvodni procesničar/proizvodna procesničarka v farmacevtski industriji
1. Tatjana Kopajtič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maser/maserka
2. Gabriela Gaber
3. Silva Glavan Bukovinski
4. Ksenija Pehlič
5. Darija Ščepanović
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pediker/pedikerka
1. Nataša Leban
2. Jerica Zrimšek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maniker/manikerka
1. Slavica Bizjan
2. Anka Železnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vizažist/vizažistka
1. Maja Kolnik Švara
2. Ksenija Pehlič
3. Milan Pejnovič
4. Ivona Prosen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti dietni kuhar/dietna kuharica
1. Mojca Blatnik
2. Marjeta Cevc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti voznik/voznica v cestnem prometu
1. Jernej Šorli
2. Vekoslav Petauer
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti oblikovalec/oblikovalka spletnih strani
1. Mirjana Kregar
2. Marjan Kozjek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti MIG/MAG – varilec/varilka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti poljedelec/poljedelka
1. Irena Bantan
2. Cvetka Cokan Grenko
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti ročno obločni/obločna varilec/varilka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti TIG varilec/varilka
1. Marjan Rojc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični animator/turistična animatorka
1. Tadeja Jere Lazanski
2. Tina Hiti
3. Matjaž Konda
4. Leonida Vodušek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični informator/turistična informatorka
1. Leonida Vodušek
2. Marija Rok
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vinogradnik/vinogradnica
1. Samo Hudoklin
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti zelenjadar/zelenjadarica
1. Ana Ogorelec
2. Miša Pušenjak
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti živinorejec/živinorejka
1. Jasmina Slatnar
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva na tradicionalen način
1. Slavka Grobelnik
2. Helena Mrzlikar
3. Terezija Meško
4. Irena Kos
5. Ivanka Donko
6. Nada Pignar
7. Linda Kogoj
8. Milena Mele Petrič
9. Milena Črv
10. Nežka Bajt
11. Tatjana Šubic
12. Andreja Žolnir
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti čipkar/čipkarica
1. Marija Zupan
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti krupje/krupjejka
1. Darjo Černe
2. David Kamšek
3. Branko Leban
4. Zoran Prešeren
5. Vinko Vogelnik
6. Igor Zlatoper
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti delavec/delavka za preprosta konfekcijska dela
1. Andreja Bregar Rop
2. Jelka Kozjak Jezernik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
1. Andreja Bregar Rop
2. Jelka Kozjak Jezernik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec/izvajalka betonskih del
1. Srečko Draksler
2. Živko Kuridža
3. Iztok Pusovnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
1. Srečko Draksler
2. Živko Kuridža
3. Iztok Pusovnik
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj
1. Živko Kuridža
2. Miran Škorjanc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka
1. Jožef Drešar
2. Miladi Semion Makuc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti krovec-klepar, restavratorski sodelavec/krovka-kleparka, restavratorska sodelavka
1. Mateja Kavčič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka
1. Jožef Drešar
2. Mateja Kavčič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik/varnostnica
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep.
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica
1. Štefan Gostič
2. Srečko Jarc
3. Viktor Lukač
4. Ingo Paš
5. Helena Pungerčar
6. Franci Šalamun
7. Robert Trlep.
II
Na listo sindikalnih članov komisij se imenujejo:
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti maser/maserka
1. Barbka Zrnec
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti pediker/pedikerka
1. Slavica Bizjan
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični animator/turistična animatorka
1. Vilko Kolbl
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti turistični informator/turistična informatorka
1. Vilko Kolbl
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti stikalničar/stikalničarka v elektroenergetiki
1. Bojan Drol
2. Anton Luskovec
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti krupje/krupjejka
1. Boris Pintar
2. Denis Turk
3. Matjaž Emeršič
4. Ambrož Porenta
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti voznik/voznica v cestnem prometu
1. Miodrag Arsič
2. Zlatko Kolarev
3. Bojan Krajnc
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti MIG/MAG – varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti plamenski varilec/varilka in spajkalec/spajkalka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti TIG varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti ročno obločni/obločna varilec/varilka
1. Mirko Marenče
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti sadjar/sadjarka
1. Erika Orešek
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka
1. Ljiljana Miloševič
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec/izvajalka betonskih del
1. Andrej Zagožen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
1. Andrej Zagožen
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti vizažist/vizažistka
1. Romana Marolt
2. Barbara Mršol
– za katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva na tradicionalen način
1. Zenon Marn
2. Marija Bezovšek
3. Jožica Vodopivec Rozman
4. Terezija Lavrič.
III
Državni izpitni center določi člane komisije iz I in II točke za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti posebej.
Člani komisij so imenovani za dobo 4 let.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-8/2005/5
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-2611-0056
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost