Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3236. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, stran 7706.

A N E K S Š T. 2 H K O L E K T I V N I
P O G O D B I
za cestni potniški promet
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 32/98) v skladu z določili Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju določamo enotni usklajevalni znesek za leto 2005 v višini 5.515 tolarjev.
2. člen
Enotni usklajevalni znesek določen s tem aneksom se uporablja za plače v mesecu avgustu 2005, izplačane v mesecu septembru 2005.
Enotni usklajevalni znesek se prišteva k enotnem usklajevalnem znesku za leto 2004 in izplačuje kot dodatek k izplačani plači, vse dokler se ne vključi v sistem plač.
3. člen
Enotni usklajevalni znesek določen s tem aneksom se izplačuje za poln delovni čas. Če delavec ni delal poln delovni čas se višina dodatka preračuna na opravljene delovne ure.
Enotni usklajevalni zneski, določeni s tem aneksom se ne prištevajo k obračunanim nadomestilom plač, ker so vključeni v osnovo za izračun nadomestil.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja od 1. 8. 2005.
Ljubljana, dne 5. julija 2005.
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
ZSSS – Sindikat delavcev prometa
in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l. r.
 
Predstavnika delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik združenja delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije:
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Zdenko Pavček l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 7. 2005 pod zap. št. 55/3 in št. spisa 02047-7/2005/2.

AAA Zlata odličnost