Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3233. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja, stran 7702.

Na podlagi 43. člena ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04), uprava Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
1. člen
V Tarifnem pravilniku o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Uradni list RS, št. 92/02, 55/03, 74/04 in 38/05) se v 4. členu (Tarifa nadomestil za kreditiranje naložb – tabela Kreditiranje naložb za zmanjšanje onesnaževanja zraka in drugih okoljskih naložb občanov) tabela A –Kreditiranje fizičnih oseb, v celoti črta in nadomesti z naslednjima tabelama:
A1) Kreditiranje fizičnih oseb – velja za razpis 33OB05A, objavljen v Uradnem listu RS, dne 29. 7. 2005
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
|Tarifna |Vrsta posla|Višina plačila  |Način plačila           |
|številka |      |         |                  |
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
|6    |sklenitev |9.188,70 SIT   |znesek se obračuna in plača na dan |
|     |pogodbe  |         |podpisa pogodbe s strani      |
|     |      |         |kreditojemalca           |
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
|7    |vodenje  |6.737,60 SIT za |za čas od 1. 8. 2005 do 30. 6.   |
|     |kredita  |čas od 1. 8.   |2006 je strošek vodenja kredita  |
|     |      |2005 do 30. 6.  |fiksen in znaša 6.737,60 SIT; po  |
|     |      |2006; po 30. 6. |30. 6. 2006 se znesek stroškov   |
|     |      |2006 znesek   |vodenja kredita iz EUR preračuna v |
|     |      |28,12 EUR    |SIT po srednjem tečaji Banke    |
|     |      |         |Slovenije na dan obračuna; v    |
|     |      |         |primeru predčasnega odplačila   |
|     |      |         |kredita se obračuna sorazmeren del |
|     |      |         |stroškov za dobo vodenja kredita v |
|     |      |         |tekočem letu in zapade v plačilo v |
|     |      |         |roku 15 dni od prejema računa   |
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
|8    |zavarovalna|1,14% za dobo  |osnova za obračun je glavnica   |
|     |premija  |odplačila do 36 |odobrenega kredita brez pripisanih |
|     |      |mesecev, 1,62%  |interkalarnih obresti, povečana za |
|     |      |za dobo     |pogodbene obresti, znane ob    |
|     |      |odplačila do 72 |sklenitvi kreditne pogodbe in   |
|     |      |mesecev in 1,80% |obračunane za dobo kreditiranja;  |
|     |      |za dobo     |znesek premije se obračuna in   |
|     |      |odplačila do 120 |plača na dan podpisa pogodbe s   |
|     |      |mesecev     |strani kreditojemalca       |
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
|9    |predčasno |v višini     |znesek se obračuna na dan     |
|     |poplačilo |stroškov     |poplačila kredita in zapade v   |
|     |kredita  |izdelave     |plačilo v roku 15 dni od prejema  |
|     |      |obračuna     |položnice             |
|     |      |predčasnega   |                  |
|     |      |odplačila    |                  |
|     |      |kredita     |                  |
+---------+-----------+-----------------+-----------------------------------+
A2) Kreditiranje fizičnih oseb – za vse predhodne razpise
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
|Tarifna |Vrsta posla |Višina plačila  |Način plačila           |
|številka |      |         |                 |
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
|10    |sklenitev  |tolarska     |znesek se obračuna v tolarski   |
|     |pogodbe   |protivrednost  |protivrednosti po srednjem tečaju |
|     |      |38,35 EUR    |Banke Slovenije na dan izpisa   |
|     |      |         |pogodbe in zapade v plačilo na  |
|     |      |         |dan podpisa pogodbe s strani   |
|     |      |         |kreditojemalca          |
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
|11    |vodenje   |tolarska     |znesek se obračuna enkrat letno, |
|     |kredita   |protivrednost  |v tolarski protivrednosti,    |
|     |      |28,12 EUR    |preračunan po srednjem tečaju   |
|     |      |         |Banke Slovenije na dan obračuna, |
|     |      |         |to je 30.4.; v primeru      |
|     |      |         |predčasnega odplačila kredita se |
|     |      |         |obračuna sorazmeren del stroškov |
|     |      |         |za dobo vodenja kredita v tekočem |
|     |      |         |letu in zapade v plačilo v roku  |
|     |      |         |15 dni od prejema računa     |
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
|12    |zavarovalna |1,84% za dobo  |osnova za obračuna je glavnica  |
|     |premija   |odplačila do 36 |odobrenega kredita, povečana za  |
|     |      |mesecev in 2,50% |ob odobritvi kredita znane    |
|     |      |za dobo odplačila|revalorizacijske (TOM) in realne |
|     |      |nad 36 mesecev  |obresti, obračunane za dobo    |
|     |      |         |kreditiranja in zapade v plačilo |
|     |      |         |na dan podpisa pogodbe s strani  |
|     |      |         |kreditojemalca          |
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
|13    |predčasno  |v višini stroškov|znesek se obračuna na dan     |
|     |poplačilo  |izdelave obračuna|poplačila kredita in zapade v   |
|     |kredita   |predčasnega   |plačilo v roku 15 dni od prejema |
|     |      |odplačila kredita|položnice             |
+---------+------------+-----------------+----------------------------------+
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-19/01
Ljubljana, dne 19. julija 2005.
Marko Slokar l. r.
predsednik uprave
 
Franc Beravs l. r.
član uprave

AAA Zlata odličnost