Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prehranskih dopolnilih, stran 7701.

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prehranskih dopolnilih
1. člen
V Pravilniku o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03 in 44/04) se v 1. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
''Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L št. 183 z dne 12. 7. 2001, str. 51) določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prehranska dopolnila, ki se dajejo v promet kot živila in se predstavljajo kot živila (v nadaljnjem besedilu: prehranska dopolnila).''.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alinei za besedo "embalažo" doda vejica in besedilo "če izdelek ni proizveden v Republiki Sloveniji ali proizvodno specifikacijo, če je izdelek proizveden v Republiki Sloveniji,",
– v tretji alinei za besedo "dopolnilo" se doda vejica in besedilo "če ni proizvedeno v Republiki Sloveniji".
3. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
''Vitamini in minerali in njihove kemijske oblike, ki se lahko dajo v promet po prejšnjem odstavku, so določeni v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.''.
4. člen
Za prilogo IV se doda nova Priloga V, ki je v Prilogi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 2. avgusta 2005.
Št. 0220-13/2005
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2711-0113
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
Priloga
 
''Priloga V
 
Kemijske oblike vitaminov in mineralov, ki jih je dovoljeno uporabljati za 
proizvodnjo prehranskih dopolnil do 31. 12. 2009 oziroma do ocene Evropske
agencije za varnost živil
 
1.
vitamin K(2) (menakinon)
kromov polinikotinat
kromov pikolinat
s kromom (III) obogaten kvas (s kromovovim (III) kloridom obogatene 
kvasovke Saccharomyces cerevisiae)
kromov aminokislinski kelat
cinkov L-monometionin
cinkov pikolinat
cinkov aminokislinski kelat
s selenom obogaten kvas (z natrijevim selenitom obogatene kvasovke
Saccharomyces cerevisiae)
natrijev borat
kalcijev askorbat/treonat
kalcijev aminokislinski kelat
bakrov aminokislinski kelat
železov aminokislinski kelat
magnezijev aminokislinski kelat
manganov aminokislinski kelat
 
2. Vitamini in minerali, za katere je za posamezno kemijsko obliko 
posredovana strokovna dokumentacija o oceni varnosti in o biološki 
razpoložljivosti pristojnemu organu države članice Evropske unije, 
ki ga je do 12. 7. 2005 poslal Evropski komisiji, kar mora proizvajalec,
 dobavitelj ali uvoznik prehranskega dopolnila dokazati z dokumentom 
pristojnega organa države članice Evropske unije.''.

AAA Zlata odličnost