Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3224. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine, stran 7699.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, drugega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 9. člena Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99, 105/00, 109/02, 3/04 in 131/04 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
I
V Sklepu o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 135/04, 52/05 in 58/05) se v tabeli cestninskih cest v točki I. vrstica:
»AC Blagovica-Ljubljana Blagovica-Ljubljana  23,4 km  Kompolje  odprt
             Lukovica-Ljubljana  13,6 km  Lukovica  odprt
             Krtina-Ljubljana   11,7 km  Krtina   odprt«
spremeni tako, da se glasi:
»AC Trojane-Ljubljana  Trojane-Ljubljana   32,8 km  Kompolje  odprt
            Blagovica-Trojane   8,7 km  Blagovica odprt
            Lukovica-Ljubljana   13,6 km  Lukovica  odprt
            Krtina-Ljubljana    11,7 km  Krtina   odprt«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za cestninski odsek avtoceste od Trojan do Ljubljane se sklep začne uporabljati z dnem predaje avtocestnega odseka od Trojan do Blagovice v promet, za cestninski odsek od Blagovice do Trojan pa z dnem začetka obratovanja cestninske postaje Blagovica.
Št. 00721-15/2005/5
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2411-0086
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik