Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2005 z dne 28. 7. 2005

Kazalo

3195. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 7653.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo, kot predstavnika delodajalcev, in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri Konfederaciji sindikatov '90 Slovenije, kot predstavnika delojemalcev
A N E K S K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljevanju: KP GiT) in njene tarifne priloge določamo s tem aneksom višino posebnega dodatka, ki se vključi v bruto osnovne plače delavcev, zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP GIT.
2. člen
Bruto osnovna plača za polni delovni čas vsakega delavca, zaposlenega pri delodajalcu, za katerega se uporablja KP GiT, se s 1. 7. 2005 poveča za 11.600 SIT.
3. člen
S tem se dodatek v skupnem znesku 8.000 SIT, dogovorjen z Aneksom h tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 87/04) in Aneksom h tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 139/04), vključi v sistem plač skladno z določbo zadnjega odstavka 4. člena Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in z določbo 8. člena Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005.
4. člen
Z uveljavitvijo tega aneksa prenehata veljati in se uporabljati Aneks h tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije z dne 6. 8. 2004 in Aneks h tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije z dne 28. 12. 2004.
5. člen
Ta aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delojemalci:
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije,
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
predsednik
Iztok Bratož l. r.
 
Delodajalci
Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za turizem in gostinstvo
predsednik
Danilo Daneu l. r.
 
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov '90
predsednik
Anton Kambič l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gostinstvo
predsednica
Alenka Iskra l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivne pogodb z dnem 20. 7. 2005 pod zap. št. 42/10, št. spisa 02047-9-2004-4.

AAA Zlata odličnost