Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3087. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006, stran 7142.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04 in 10/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Uradni list RS, št. 45/05) se v 1. členu za besedo »plačil« doda besedilo »ter obveznosti iz preteklih let«.
2. člen
V 2. členu se besedilo 5. a) točke spremeni tako, da se glasi:
»a) za leto 2005 do višine 610.000.000 SIT:
– za realizacijo javnega razpisa pomoč za nadomestilo škode v letu 2004 do 26.893.535 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa pomoč za nadomestilo škode v letu 2005 do 73.106.465 SIT,
– za sprejete obveznosti iz naslova javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij v letu 2004 do 25.000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij v letu 2005 do 470.000.000 SIT,
– za sprejete obveznosti iz naslova javnega razpisa za prestrukturiranje kmetijskih zadrug v letu 2003 do 2.721.970 SIT,
– za realizacijo rešenih pritožb iz naslova javnih razpisov iz preteklih let za namen financiranja projektov v primarno kmetijsko pridelavo do 12.278.030 SIT;«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-35/2005/5
Ljubljana, dne 14. julija 2005.
EVA 2005-2311-0172
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina