Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3074. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo, stran 7138.

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2005 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo
I
Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo (Uradni list RS, št. 83/04) se v I. točki spremeni v naslednjem:
razreši se član:
Evgen BAVČAR
za člana se imenuje:
Andrej JEMEC
II
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 610-01/02-17/11
Ljubljana, dne 15. julija 2005.
EPA 320-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.