Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2942. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin, stran 6910.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZKK-1) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na svoji 26. redni seji dne 29. 6. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin
I
Javno se razgrne predlog Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin, ki ga je izdelalo podjetje Arhitektura, Mala Čolnarska 9a, Ljubljana pod št. projekta 18-01-PG.
II
Predlog bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija, in sicer 60 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
Med potekom javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija organiziral javno obravnavo. Javna obravnava bo dne 5. 9. 2005 ob 20. uri v prostorih Zdravstvenega doma Litija, Partizanska pot 8, Litija.
IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog Odloka Oddelku za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija, v roku določenem v II. točki tega sklepa. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-61/05
Litija, dne 29. junija 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost