Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija, stran 6900.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 26. redni seji dne 29. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija
1. člen
V Odloku o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 117/04) se v besedilu 2. člena črta beseda »socialna«.
2. člen
V odloku se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»K vlogi iz prejšnjega člena je treba priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– kopijo bančne kartice oziroma hranilne knjižice vlagatelja ali novorojenca,
– potrdilo o vlagateljevi in otrokovi davčni številki.«
3. člen
V prilogi 1 se spremeni pisna vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 552-2/2004
Litija, dne 29. junija 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost