Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2933. Sklep o kritju dela cene programa predšolske vzgoje otrok ob začasnih izpisih otrok v času počitnic, stran 6888.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 27. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Komen po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (Uradni list RS, št. 18/99). Občina Komen tako krije začasne izpise v času počitnic od 1. 7. do 31. 8. in medletne izpise otrok v primeru bolezni na podlagi zdravniškega potrdila otroka. V času začasnega izpisa otroka starši prispevajo polovico (50%) njihovega prispevka k oskrbnim stroškom, ki je določen z odločbo o višini plačila.
2. člen
Starši so dolžni rezervacijo pisno sporočiti vrtcu, v katerega je vključen otrok, najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
3. člen
Določbe prvega in drugega člena veljajo za vse starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Komen, ne glede na vrtec, v katerega je vključen otrok.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2005 dalje.
Šifra: 06202-12/05-4
Komen, dne 29. junija 2005.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost