Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2927. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 6882.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 28. junija 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni 2. člen Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 86/03), in se glasi:
»2. člen
Do sredstev iz občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– podjetje v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovni prostori in mesto investicije prosilca morajo biti na območju Občine Črnomelj.
Pomoč se podeljuje po pravilu »de minimis«.
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah in sektorji transporta, kmetijstva in ribištva. Prav tako se pomoč ne dodeli za izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo, ter pomoč, ki bi bila pogojena z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 313-0-7/2003
Ljubljana, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost