Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2926. Pravilnik o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj, stran 6882.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 23. redni seji dne 28. 6. 2005 prejel
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj
1. člen
V pravilniku za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 28/01, spremembe 57/03) se 7. člen pravilnika spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Predlog izbora programov turistične dejavnosti in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev v ta namen pripravi razpisa komisija, ki jo imenuje župan in šteje tri člane:
– en predstavnik pristojnega odbora za turizem,
– en predstavnik Razvojno informacijskega centra Bela krajina,
– en predstavnik občinske uprave, zadolžen za področje turizma.
Komisija na osnovi prispelih vlog, določil razpisa in pravilnika pripravi predlog o dodelitvi sredstev, ga posreduje v obravnavo pristojnemu odboru za turizem. Odbor na osnovi predloga komisije pripravi predlog in ga posreduje županu v odločitev. Župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje vlagateljem vloge najpozneje v 60 dneh od odpiranja vlog.«
2. člen
Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01-10/2001
Črnomelj, dne 28. junija 2005.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost