Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2921. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Slatina – cona A – del (dopolnitev zazidalnega načrta), stran 6878.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Slatina – cona A – del
(dopolnitev zazidalnega načrta)
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga lokacijskega načrta Slatina – cona A – del (dopolnitev zazidalnega načrta), v nadaljevanju lokacijski načrt 86/05, ki ga je pod št. NAP- 86 – 04 izdelal NAP, Nande Korpnik s.p., Krekov trg 8, Celje, in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet lokacijskega načrta za obravnavano zemljišče je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju obstoječe gradnje, obstoječe in predvidene energetske, komunalne in cestnoprometne ureditve ter veljavnih normativov podala pogoje za gradnjo treh stanovanjskih objektov
III
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta se prične osmi dan po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Šmartno in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času razgrnitve predloga bo javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje. Kraj in datum javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-09/2004-8
Celje, dne 4. maja 2005.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost