Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2913. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami, stran 6865.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 54/00, 59/01, 71/04) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne 23. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev Občine Bloke.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo, oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole,
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00),
– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobraževanje.
Otroci, ki se jim vračajo stroški prevoza, morajo imeti stalno prebivališče v Občini Bloke.
3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za 21 dni v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04).
Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni med tednom v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov – dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod – dom upravičenca za 8 dni v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 142/04).
Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za julij in avgust se povračilo stroškov prevozov v šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom tega pravilnika določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Pogodba se podpiše ob začetku vsakega šolskega leta na podlagi vloge upravičenca, ki ji je treba priložiti potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto; ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni program, o njeni upravičenosti, na podlagi utemeljenega predloga strokovne službe občine, odloči župan.
Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma srednješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na višino povračila, takoj obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/05-5
Nova vas, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost