Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2898. Pravilnik o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, stran 6822.

Na podlagi četrtega odstavka 332. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določata oblika in način dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih morajo plačilni zastopniki v skladu z določbami 10. podpoglavja petega dela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDavP-1) dajati pristojnemu davčnemu organu.
(2) Plačilni zastopnik mora v poročilu o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki je objavljen v Prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika, navesti vse podatke v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je sestavni del poročila.
2. člen
(1) Plačilni zastopnik mora Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije do 28. februarja tekočega leta dostaviti vse podatke v zvezi s plačili dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu.
(2) Plačilni zastopnik predloži podatke davčnemu organu v elektronski obliki z vložitvijo elektronskega obrazca skozi portal za registrirane uporabnike (osebni portal) sistema eDavki (http://eDavki.durs.si). Vsa potrebna navodila za registracijo v sistem in uporabo sistema, vključno s predpisano XML shemo elektronskih obrazcev, so objavljena na portalu sistema eDavki.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora plačilni zastopnik Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije do 28. februarja 2006 dostaviti vse podatke v zvezi s plačili dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v obdobju od 1. julija 2005 do 31. decembra 2005.
3. člen
(1) V primerih statusnih sprememb plačilnih zastopnikov predloži podatke o izplačilih upravičenim lastnikom ali subjektom njihov pravni naslednik.
(2) Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) V primerih prenehanja obstoja plačilnega zastopnika iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 420-31/2005/4
Ljubljana, dne 27. junija 2005.
EVA 2005-1611-0131
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost