Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2746. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj, stran 6460.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj
1. člen
S to uredbo se določa pristojni organ v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L, št. 149 z dne 30. 4. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2004/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 809/2004/ES je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2005.
Št. 00712-32/2005/5
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2005-1611-0125
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost