Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2694. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje, stran 6390.

Na podlagi 7. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 4. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na Območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 52/01), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 20. redni seji dne 30. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje
1. člen
V 50. členu Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 15/04) se v drugem odstavku črta tretja alineja oziroma besedilo »dokazilo o plačilu prispevka pred prvo priključitvijo (priključna taksa)«.
2. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/01-131
Kočevje, dne 30. maja 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost