Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2685. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto 2005, stran 6376.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi tretje alinee 15. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica ter v skladu s Statutom Obrtne zbornice Slovenije je skupščina Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica na seji dne 26. 4. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica
za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica (v nadaljnem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za različne gospodarske subjekte, poklicna in strokovna društva, združenja, zveze, druge organizacije in fizične osebe, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti in so pristopili v članstvo zbornice na podlagi lastne, pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,90% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 2,90% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine,
– pravne osebe (gospodarske družbe, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja) v višini 5.000 SIT,
– fizična oseba in pravna oseba ter ostali subjekti (prostovoljni člani), ki so se včlanili v zbornico za podlagi lastne, pisno izkazane odločitve, v višini 1,60% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica določi letno višino članarine skladno petim odstavkom 2. točke tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Ilirska Bistrica.
VIII
Območna obrtna zbornica Ilirska Bistrica pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 5. 2005 dalje (obračun članarine za mesec maj).
XI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za leto 2005.
Št. 2/2005
Ilirska Bistrica, dne 26. aprila 2005.
Predsednik
Skupščine OOZ
Srečko Sanabor l. r.

AAA Zlata odličnost